Un equip jove, altament qualificat.

Integrat per especialistes en tecnologia dels aliments, biòlegs i tècnics en control de qualitat.

Ferran CREHUET

Ferran CREHUET

Director General / General Manager
Jordi RAMOS

Jordi RAMOS

Director Comercial / Marketing Manager
Marc FEUILLERAT

Marc FEUILLERAT

Departament de Vendes / Sales Department

Sergi GARCIA

Sergi GARCIA

Departament de Vendes / Sales Department
Miguel MOYA

Miguel MOYA

Director financer / Head of Finance
Montserrat SOLÀ

Montserrat SOLÀ

Comptabilitat i Administració / Accounting & Administration
Eva CEREZO

Eva CEREZO

Cap de Qualitat i Registres / Head of Quality & Regulatory
Isabel CASTILLO

Isabel CASTILLO

Qualitat i Registres / Quality & Regulatory
Horacio RIGONE

Horacio RIGONE

Logística i Distribució / Logistics & Distribution
Lourdes PIMIENTA

Lourdes PIMIENTA

Logística i Distribució / Logistics & Distribution
Eva SÁNCHEZ

Eva SÁNCHEZ

Logística i Distribució / Logistics & Distribution
Eva MARTÍ

Eva MARTÍ

Logística i Distribució / Logistics & Distribution